پنجشنبه، اسفند ۱۰، ۱۳۸۵

باورش سخت است که ظرف یک‌ساعت، شهری که حق دارد آفتابی و گرم باشد، سراپا سفيد شود و بر خود بلرزد!