سه‌شنبه، اسفند ۲۹، ۱۳۸۵

نوروز هميشه پيروز شادان باد!

نوروز ماندگار است
تا یک جوانه باقی‌ست
Happy Norooz

نوروز مهم‌ترین جشن باستانی ماست. پاسداشت و برگزاری اين سنّت ملّی به معنی حفظ ارتباط انسانی ما در پهنه‌ی فرهنگ ايرانی است. شايد کم‌تر برگی در تقویم خاصيت خصومت‌زدايی نوروز را داشته باشد. در مقابل نيروی نوروز، کينه و کدورت رنگ می‌بازد و محبت در سينه جای‌گير می‌شود. در نوروز، انسان ايرانی زنگار عداوت از دل می‌زدايد و درون به مهر زينت می‌کند. نوروز، جشن پالودن انسان از زشتی‌هاست. نوروز، تمدید و تازه‌کردن پيمان دوستی‌هاست.
به خوانندگان اين صفحه نوروز را شادباش می‌گويم. پوزش می‌خواهم که نتوانستم برای تک‌تک دوستان کارت تبریک بفرستم يا تلفنی تماس بگيرم. آرزو می‌کنم سال خوبی برای همگی‌تان باشد؛ و برای ايران ما.