دوشنبه، بهمن ۱۶، ۱۳۸۵

باد (3)

باد چند تکّه ابر را -که آسمان را ناجور وصله کرده بودند- هول می‌داد و از پهنه‌ی نيلگون بيرون می‌کرد. شب که آمد، ردِّ باد را می‌ديدی که چون خراشی بر قوس آسمان خون‌چکان بود...


  • یک - دو