یکشنبه، بهمن ۲۲، ۱۳۸۵

جسته-گريخته در باره‌ی انقلاب (4)

سيستم شاه، درک درستی از کارکرد و حدود تأثيرگذاری رسانه نداشت، به همين لحاظ، نه تنها مانند دموکراسی‌های جهان از اين ابزار به نفع خودش استفاده نکرد، بل‌که نيروی آن‌را بر عليه خودش به‌کار انداخت! مطالب ضد شاه و به نفع انقلابيون در دوران انقلاب نه در خارج از کشور، بل در رسانه‌های رسمی مثل اطلاعات و کيهان خود رژيم منتشر می‌شد. راديو ايران -به‌ويژه در تهران- کارش تبليغ انقلاب و حمايت از انقلابيون بود. به راستی کدام کشور را سراغ داريد که دادگاه فوق سری آدم‌ربايی را که خواسته وليعهد مملکت را گروگان بگيرد مستقيم از شبکه‌ی اصلی سيمايش پخش کند؟