دوشنبه، فروردین ۲۰، ۱۳۸۶

نترسيد، یک‌روز اين‌جا به‌روز نشود هيچ چيز نمی‌شود؛ نه دنيا به آخر می‌رسد، نه خواننده‌ای زانوی غم بغل می‌کند؛ فقط یک کليک حرام می‌شود و بس!