یکشنبه، اردیبهشت ۰۲، ۱۳۸۶

اين جيگرطلا بدجوری دلم را برده بود. هر چه کردم، نتوانستم در مقابل‌اش مقاومت کنم. خلاصه گرفتم‌اش!