دوشنبه، فروردین ۲۰، ۱۳۸۶

نمی‌دانم کسی چيزخورتان کرده، يا طلسمی چيزی شده‌ايد که هر روز تعدادتان بيش‌تر می‌شود! به اين می‌گويند تکثير با اسپرم وبلاگی!