پنجشنبه، آبان ۰۵، ۱۳۸۴

يک دو-سه‌خطی و ...

1- گرفتاری این چند روزه امانم نداد به این‌جا سرکی بکشم و چیزکی بنویسم. البته اين گرفتاری -که چندان بد هم نیست- کماکان پابرجاست و ادامه دارد.
2- نکته‌ی ديگر اين‌که بدانيد هر ايميلی در هفته‌ی گذشته با نام من -و با ايميلی غير از ايميل خودم- دريافت کرده‌ايد جعلی بوده است! جداً برايم سخت است که باور کنم کسی از يک همچين شوخی بی‌مزه‌ای لذت ببرد! ضمناً من هيچ آی دی ديگری جز همين که کنار صفحه می‌بينيد ندارم، پس ايميل های ديگری که با اسم من به دست‌تان رسيده را خيلی ساده بفرستيد به سطل زباله.
3- اين هفته هم برنامه‌ی راديويی من می‌خورد به اذان و ... ديدار شنيداری‌مان (!) می‌افتد به يکشنبه‌ی پس از آن.
4- هين ديگر! تا بعد...