دوشنبه، آبان ۰۲، ۱۳۸۴

در روشنفکری (10)

روشنفکر انسانی‌ست تاريخ پژوه. او "وضع تاریخی" و "شرایط رخداد" را برمی رسد تا در زمان حال، تاریخ تکرار نشود. ابزار کنکاش او برای فهم تاریخ انتقادی است. از اینرو، نگاه تاریخی روشنفکر، نگاهی "عبرت آموز است" برای درس گرفتن از تاریخ و "خلاق" (برای ارائه راه حل برای برون رفت از بغرنج های تاریخی".