یکشنبه، مهر ۱۷، ۱۳۸۴

نوزدهمين برنامه‌ی راديويی

در برنامه‌ی راديويی پيش رو، نامه‌‌ای را خواهم خواند به‌غايت تکان‌دهنده از شهرنوش پارسی‌پور. اين نامه را فصلنامه‌ی باران منتشر کرده است. با خواندنش مخم سوت کشيد! بخش‌هايی از آن را می‌خوانم و توضيحی نيز چاشنی‌اش می‌کنم. حرف‌های ديگر هم دارم برای شما.
قرارمان: هر يکشنبه، پنج تا شش عصر به وقت شرق کانادا، يازده تا دوازده شب به وقت اروپا.
پ.ن: اين برنامه در طول شب يک‌بار تکرار می‌شود.