شنبه، شهریور ۳۱، ۱۳۸۶

امروز از یک مهندس چیزی شنیدم که عجیب برایم جالب بود. دو تا شاخ کوچولو هم بعدش روی سرم سبز شد که البته جای نگرانی نیست!
گفت وزن متوسط یک ساختمان دوطبقه در کانادا 25 تُن است، در صورتی که همین ساختمان در ایران -با احتساب مصالح- چیزی حدود 250 تُن می‌شود، یعنی ده‌برابر سنگين‌تر! همین است که بعد از بیست‌‌ سال، از قیافه‌ی ساختمان‌ها در ایران نکبت می‌بارد، امّا در کانادا صد‌ساله‌گی را هم می‌بینند.