چهارشنبه، شهریور ۱۴، ۱۳۸۶

سپاسگزاری

من دو-ماهی دیر خبر شدم! تازه همین دیروز... به هر حال، پرداخت بدهی، حتا با تأخیر، بهتر از نپرداختن‌اش است.
می‌خواهم به خطی، سپاسی گفته باشم به توجه و لطف خانم سما شورايی، دوست نادیده در یوتوبوری.

پ.ن: من با یوتوبوری پیوندی دارم. حمیرا طاری می‌داند چرا. و چه چيز زيباتر از اين که شکوفه‌ی تازه‌گشوده‌ای، گلستان این پیوند را عطرافشان‌تر کند.