جمعه، اسفند ۲۱، ۱۳۸۳

چند کلمه در باره‌ی "اسم مستعار، اسم واقعی"

من فکر می‌کنم يکی از موارد قابل بحث در اتاق پلتاکِ وبلاگ‌نويسان (BlogIran) قضيه‌ی استفاده از اسم مستعار يا اسم واقعی در وبلاگستان است. از روز پاگيری پديده‌ی وبلاگ فارسی تا به امروز، فراوان در اين باب نوشته شده است؛ از دوماه پيش به اين سو منحنی اين بحث‌ها سير صعودی قابلِ توجهی داشته است. از آخرين نمونه‌های اين‌گونه بحث‌ها، می‌توان از جدال قلمی ابراهيم نبوی و ف.م. سخن ياد کرد [+|+].
در اين‌که چگونه می‌شود با موضوع "نام مستعار-نام واقعی" برخورد کرد، طبعاً هرکس ديدگاه خاص به‌خودش را دارد... با تمام اين وجود، در بحث‌انگيزبودن اين موضوع شکّی وجود ندارد. اگر يکی از جلسات پلتاک به اين موضوع تخصيص يابد، اين امکان ايجاد می‌شود که ديدگاه‌های گوناگون در اين باره مطرح شوند و به‌تبعِ آن بشود موضوع را از زوايای گوناگونی ديد. مهم اين نيست که ما به يک جمع‌بندی کلّی از موضوع برسيم؛ مهم در واقع اين است که ديدگاه‌های گوناگون مطرح و شنيده شوند و هر کس حرفِ دلش را بزند.

دوّمين نشست وبلاگنويسان در پلتاک

[نشانی و مشخصات جلسه]