شنبه، آبان ۰۹، ۱۳۸۳

ظهور ناگهانی بن لادن!

همين‌که سروکله‌ی بن لادن -درست چهار روز قبل از انتخابات- در تلويزيون‌های جهان پيدا شد، کارشناسان به اين يقين رسيدند که وی می‌خواهد بر انتخابات آمريکا تاثير بگذارد. امّا چه تأثيری:
1- آرامش بن لادن و آن ظاهر و لحن استوارش، برخلاف ادعای بوش را نشان می‌داد که گفته بود: «با از بين بردن 75% از القاعده، بنيادش را پاشانده‌ايم».
2- مسئوليت يازده سپتامبر را پذيرفت. اين، لشکرکشی آمريکا به افغانستان را موجه ساخت. نيز، مسئله‌ی "تهديد ملّی" را باز به صدر موضوعات برکشاند. از آن سوی:
3- از بوش و کری به يک اندازه ابراز انزجار کرد تا اين شبهه را از بين ببرد که نفع او، در انتخاب کری است.
4- اين‌بار بن لادن، از قالب يک چريک به قالب يک سياستمدار فرو رفته بود، به اين قصد که شبکه‌ی تروريستی-مذهبی خود را تشکيلاتی سياسی جلوه دهد. اين موضوع، تأييد نکته‌ی نخست هم هست.
ولی خودمانيم، ما شهروندان اين جهان چقدر نگونبخت هستيم که امثال بن لادن در سرنوشت‌مان نقش بازی می‌کنند!


  • اين‌هم تحليل واشينگتن تايمز
  • : "Bin Laden focus of race as vote nears"