پنجشنبه، آبان ۰۷، ۱۳۸۳

"ايران، برآمدن رضاخان، برافتادن قاجار و نقش انگليسیها"

گماشتن عطاالله مهاجرانی به پُستِ وزير ارشاد، اين حُسن بزرگ را داشت که بسياری از آثار برجسته را به پيش‌خان کتاب‌فروشی‌ها بازگرداند. از آن جمله، می‌توان به "چنين گفت زرتشت" نيچه، "کمدی الهی" از دانته و "روزنامهء خاطرات اعتمادالسلطنه" -و نيز بسياری ديگر از کتاب‌های مفيد و خواندنی- اشاره کرد. به‌علاوه، به آثاری چند اجازه‌ی چاپ و نشر داد که شايد در دوره‌های ديگر چنين امکانی نمی‌يافتند. از آن جمله، "ايران، برآمدن رضاخان، برافتادن قاجار و نقش انگليسيها" -پژوهش بی‌غرضانه و علمی سيروس غنی- بود.
دو-سه روزی‌ست که اين اثر گرانسنگ به اينترنت راه يافته است. نخست به آن در "خواندنی‌های روز" لينک دادم، بعد تصور کردم بهتر است چند خطی در باره‌اش بنويسم، شايد ترغيبی شود به خواندنش.

  • کتابخانه‌ی مجيد زُهَری؛ مجموعه‌ای بزرگ از کتاب‌های خواندنی