چهارشنبه، مهر ۲۹، ۱۳۸۳

پيش‌ترها قول داده بودم اگر کتاب دندانگيری به چنگم آمد، معرفی‌اش کنم. فاصله افتاد و نشد! کتاب دلآرام مشهوری -دو گفتار- را که ورق می‌زدم، باز آن تصميم جان گرفت. برای اين کار، با خودِ دو گفتار می‌آغازم؛ به زودی.