دوشنبه، بهمن ۰۱، ۱۳۸۶

من فکر می‌کنم بهتر است بحث و جدل راجع به مسئله‌ی اعدام را به همان مردم درون مرز بسپاریم، برای این‌که موضوع زندگی روزمره‌ی من و تو نیست. بر حسب شرایط جغرافیایی و فرهنگی، ما بهتر است در مسائل محل زندگی خودمان دقیق شویم.
به هر رو، اگر در یاد داشته باشی، نزدیک به سه سال پیش بود که آغازگر بحثی در همین باره بودم و نظرات و جدل‌های ذهنی‌ام را در یادداشتی -و پیام‌هایش- شرح دادم.