Monday, January 07, 2008

دیشب فيلمی دیدم از برتولو‍چی، اسمش The Dreamers. فيلمی بود از سينمای مستقل که لابد خرد‌ه‌روشنفکرهای چپ ولو روی کره‌ی خاک، برایش سرودست می‌شکنند. تحليل و تفسيرش حالا به‌کنار؛ سوال این است که واقعا این تيپ فيلم‌ها خودشان را رقيب هاليوود می‌دانند؟! این‌جور مواقع است که آدم باید برود از بيچاره سنگ پای قزوین اعاده‌ی حیثيت کند!

1 comment:

Anonymous said...

البته که نه
هر سینمایی بیننده ای دارد
مقایسه را بگذار کنار و فیلم های هالیودی را ببین.