شنبه، مهر ۱۵، ۱۳۸۵

آن وبلاگ و نويسنده‌اش (7)

آمدنت همیشه دور دست می‌نماید
غریب و باورناکردنی
و سال‌هاست که نیامده این‌جایی
ناشناخته، آشنا.

بین من و آمدن تو فاصله‌هاست
امّا می‌دانم
آمدنت چه ساده خواهد بود
به سادگی یک لبخند
و یک سلام.
[+]

ناشناخته‌ها
از روی گمان، ناشناخته‌ها را زنی می‌نويسد سی‌وپنج تا چهل‌ساله، ساکن شیکاگو آمریکا. نويسنده‌ی ناشناخته‌ها در جزيره‌ای دورافتاده ساکن است خارج از قاره‌ی پرهياهوی وبلاگ‌شهر، امّا اين دليل نمی‌شود که "ناشناخته‌ها" از تب و تاب خالی باشد. در شرح مختصر اين وبلاگ از ظنّ من، کافی است ماوس خود را روی لینکش -کنار صفحه‌ی همين وبلاگ- بگيريد تا توضیح "نوستالژی عاشق" ظاهر شود.
دغدغه‌ی نويسنده هنر به‌طور عام و ادبيات و شعر به‌طور خاص است. در اين حوزه خود خواندنی کم ننوشته، مثلاً: خانه بايد تميز باشد و قطعه‌ای که بر پيشانی همين نوشته خورده است. بازتاب همين ارتباط تنگاتنگ با لطافتِ هنر این است که پس از مدّتی بودن با اين وبلاگ به اين نتيجه می‌رسيد که ديگر "ناشناخته‌ها" ناشناخته نيست؛ آشنای آشناست...

  • "آن وبلاگ و نويسنده اش": [1][2][3][4][5][6]
  • هیچ نظری موجود نیست: