سه‌شنبه، آذر ۲۴، ۱۳۸۳

بگذار ببوسمت!

Morrissey
[همواره] جايی هست در آفتاب
برای آن‌کس که بخت يارش باشد
يکی را دنبال کن
و من فکر می‌کنم مال خودم را يافته‌ام
آری معتقدم يافته‌ام مال خودم را.
پس، چشمانت را ببند
و به کسی فکر کن که اندامش را می‌پسندی
و [آن‌گاه] بگذار ببوسمت...

There's a place in the sun for anyone
Who has the will
Chase one and I think I found mine
Yes I do believe I have found mine.
So, close your eyes
And think of someone you physically admire
And let me kiss you
...
Morrissey