چهارشنبه، شهریور ۱۸، ۱۳۸۳

دستگيری وبلاگ‌نويسان و پُشت پرده!

به من ثابت شده هر وقت جمهوری اسلامی در حال انعقاد قراردادی بزرگ -يا به‌عبارتی چوب حراج زدن به منابع ملّی- است، دو-سه نفر را دستگير می‌کند و غائله‌ای به‌راه می‌اندازد تا از اين طريق، با منحرف کردن ذهن جامعه، کار خودش را در خفا انجام بدهد. خبر دستگيری بعضی از وبلاگ‌نويسان را که شنيدم، و بعد اعتراض بعضی از وبلاگ‌نويسان به شخص قاضی مرتضوی را*، شستم باخبر شد که بايد خبرهايی پشتِ پرده باشد. حالا آن‌ها که برای‌شان مهم است، بگردند ببينند کدام نماينده‌ی خارجی اين روزها به ايران آمده يا قرار است بيايد.
... البته آگاهی از اين‌گونه بازی‌های سياسی به اين معنا نيست که نسبت به دستگيری هم‌قطاران‌مان بی‌تفاوت باشيم. اعتراض به سرکوب‌گران آزادی بيان، حق و وظيفه‌ی هر انسان آزاده‌ای است.

* برای من عجيب است که در چنين مواقعی، فقط به قاضی مرتضوی اعتراض می‌شود، تو گويی تنها اوست که در رژيم اختناق سانسور می‌کند؟!