Sunday, November 09, 2008

از فواید نان-قرض-دادن!

یک تشکیلات باید چقدر مفلوک باشد که سمت پرطمطراق "سردبیری" را بدهد به آدمی که از نوشتن یک پاراگراف فارسی سلیس عاجز است!عاقبت در رأس کار قراردادن آدمی که بزرگ‌ترین هنرش به‌تعداد گوزیدن است (خیر سر همسر گرامی‌اش البته)، آخرش می‌شود برکنارشدن خود کارگزارش و باقی قضایا... که لابد شیون گروهی هیئت‌ نان‌خوران‌اش کمابیش به‌گوش‌تان خورده.

مدیریت محترم فقط کم مانده بود باغبان حیاط بغلی‌شان را -که سال‌ها پیش، یک‌دفعه، آن‌هم از سر دلسوزی (بخوان فشار کلیه)- پای درخت ایشان به جای آبیاری یواشکی شاشیده بوده را بگذارد رأس امور... که احتمالاً آن‌را هم یادش رفته! شاید هم گذاشته و ما خبر نداریم؟

3 comments:

Anonymous said...

مجيد جان حرف حق زدی! اما اين را هم که الان مدير کرده اند از توده ای های از افعانستان گريخته است و به اندازه گاو سواد نداره.
http://zamaaneh.com/alavi/

Anonymous said...

روی رادیو زمانه حسابی باز نکنید. بهر صورت یک رادیوی خارجی است. خود شما در رادیو صدای ایران تورنتو برنامه داشتید. کاش به جای این همه آگهی یک برنامه مثل مال شما پخش می شد.

Majid Zohari said...

ناشناس عزیز!
یک نشانی‌ای بدهید شاید آشنا درآمدیم!