شنبه، مرداد ۱۷، ۱۳۸۳

صاحب‌امتيازان وبلاگستان!

يکی از نويسندگان شهر ما -که اتفاقآ نويسنده‌ی خوبی هم هست و من دو کتابش را با رغبت خوانده‌ام- اخيرآ در وبلاگ تازه تأسيس‌شان با برآشفتگی حکم داده‌اند که بايد به بساط ناهنجار و بی‌در‌و‌پيکر وبلاگستان -بی اتلاف وقت- سرو سامانی داد!(لابد به دست با کفايت شخص خودشان!) نورسيده است و خُب به‌هرحال نبايست توی ذوق‌اش زد؛ کمی که بپايد مثل همه‌ی ما توی ذوق‌اش خواهد خورد...
مانده‌ام اين چه رسمی‌ست که تا هر حرکت خودجوشی خوب پاگرفت و برای بعضی از مردم جذاب شد، درصدد برمی‌آيند که برايش آقابالاسر بتراشند و مصادره‌اش کنند؟ مجموعه‌ی بی در و پيکری به نام وبلاگستان -که گردآمده‌ی هر طيف و نظر و رنگ و انديشه‌ای‌ست و اثرگذار است و چهره‌های مهم را جذب کرده و می‌کند و خواننده‌ی بسيار هم دارد- چه عيبی دارد که بايستی بند و بست‌اش زد؟ آيا نگاه اين افراد، نشان‌گر بی‌اعتقادی‌شان به شعور مردم نيست؛ نشان از همان فرهنگِ ديرپایِ "چوپان و رمه" يا "ولايت فقيهی" ندارد؟
حيف است که زيبايی "پيشنهاد سازنده" را نبينيم و در لاک "وکيل-وصی" مردم فرو رويم...