سه‌شنبه، مرداد ۲۹، ۱۳۸۷

دوستی می‌گفت که روسیه مدتی‌ست به گرجستان (مطمئن نیستم) حمله کرده است. از اظهار بی‌اطلاعی من خیلی تعجب کرد! من اما در دل به خودم آفرین گفتم که توانسته‌ام تا این حد از اوضاع جهان بی‌اطلاع بمانم!

۱ نظر:

ناشناس گفت...

تا اینجا که آدم انتخاب کند بی اطلاعی در باب چیزی یا چیزهایی را و از آن هم خوشحال باشد هیچ اشکالی ندارد و احتمالاً کمی تا اندکی هم مستحب است اما اگر پس فردا یا پسون فردا در باب همین چیز یا چیزها لکچر بدهد کمی تا قسمتی کراهیت دارد.