شنبه، اردیبهشت ۱۵، ۱۳۸۶

تمام نوِيسندگان بزرگ دنيا، زير دست معلم‌های انشا نوشتن ياد گرفته‌اند، امّا عجيب اين است که يکی از خود اين معلم‌ها نويسنده نشد!