دوشنبه، آبان ۳۰، ۱۳۸۴

برنامه‌ی 23 راديويی

بيست‌وسوّمين برنامه‌ی شهر در شهر اختصاص داشت به مراسمی که برای جمع‌آوری کمک مالی برای دانش‌نامه‌ی ايرانيکا برگزار خواهد شد، در روز جمعه، 25 نوامبر، در تورنتو. به اين منظور، مسئول هيئت برگزارکننده‌ی اين مراسم دعوت شده بود؛ خانم تينا تهرانچيان.
در گفت‌وگوی راديويی امشب از مسائل مختلفی صحبت شد، از جمله اين‌که ايرانيکا چيست، اين دانش‌نامه از کی آغاز به تدوين کرده، چقدر در سال هزينه دارد، چگونه اين هزينه تأمين می‌شود، چه زمان به پايان خواهد رسيد و ... ديگر پرسش‌هايی از اين دست. در مجموع -به نظرم- برنامه‌ی رضایت‌بخشی از آب درآمد.
به هر رو، اميدوارم که در حد کفايت کمک جمع شود تا اين پروژه‌ی ملّی و انسانی به سرانجام رسد.
شعری که در آغاز برنامه خوانده شد عکس فوری عشقبازی از شيدا محمّدی بود. ترانه‌های طول برنامه نيز از کارهای Matt Dusk انتخاب شده بود که در سبک جاز می‌خواند و به فرانک سيناترای حال حاضر مشهور است.