جمعه، اردیبهشت ۰۱، ۱۳۸۵

روز سعدی سبز باد!

اول اردی‌بهشت، روز سعدیمن نمی‌دانستم در آن کشور به اهل فرهنگ و ادب هم "روز" تخصيص می‌دهند! لابد جای خوشحالی هم دارد...

سعدی از آن ادبايی بود که در چند رشته استاد بود که خودتان حکايتش را بهتر از من می‌دانید. و امّا آن‌چه مرحوم سعدی را در فرهنگ جهانی ممتاز و يگانه می‌کند طنز اوست که به راستی مثال‌زدنی‌ست. در واقع اگر سعدی استاد مسلم طنز نبود، هيچ‌وقت چنين نمی‌سرود:
بنی آدم اعضای یک پیکرند
که در آفرینش ز یک گوهرند

چو عضوی به درد آورد روزگار
دگر عضوها را نماند قرار

تو کز محنت دیگران بی‌ غمی
نشاید که نامت نهند آدمی!

خودمانيم: اگر نگاهی به اطراف‌مان، يعنی همين دنیايی که با نفس‌کشيدن داریم هوايش را آلوده می‌کنيم بياندازيم، خيلی ساده به طنز نهفته در اين ابيات و شوخ‌طبعی شاعرش پی می‌بريم!
خلاصه که مبارک است!

هیچ نظری موجود نیست: