دوشنبه، اسفند ۲۹، ۱۳۸۴

نوروز 85 مبارک!

نوروزتان پيروز!

دوستان حتماً اين‌قدر لطف دارند که من را از فرستادن کارت تبريک به تک‌تک‌شان معاف کنند! باور کنيد که "تشريفات" اخلاقی و اين‌گونه مراوده‌ها -‌آن‌هم از نوع خوش‌وبش‌کردن و کارتی‌اش- طاقت‌فرساتر از هر کاری است برايم. مهم در واقع اين است که دل‌ها به هم راه داشته باشند که لابد دارند!
خلاصه که نوروزتان به شادکامی! اميد که سال خوبی برای همه‌تان/مان باشد.