چهارشنبه، آبان ۰۴، ۱۳۹۰

اعراب رنگ ترقی را نخواهند دید!

بعضی از دوستان از اسلامی‌شدن "دموکراتیک" تونس [و احتمالاً مصر در آینده‌ی نزدیک] و آزادی چند همسری و ایجاد بانک اسلامی در لیبی چنان ابراز شگفتی می‌کنند که تو گویی قرار بوده از مخرج مشترک این کشورها سوئیس بیرون بیاید! غرب مگر خوابنما شده که با تحمل این‌همه هزینه و سختی، برادران مسلمان‌ را مفتی برساند به نظامی رو به رشد و مترقی، تا با فهمیدن حقوق خودشان، بلافاصله نان غرب را آجر کنند؟
اعراب برای نان که انقلاب نکرده‌اند؛ انقلاب کرده‌اند که موازین اسلام در جامعه پیاده بشود. در این انقلاب‌ها، با ایجاد فضای ممنوعه‌ی پرواز، حمایت‌های سنگین دولتی و رسانه‌ای، رساندن اسلحه به شورشیان و دست آخر لشکرکشی نیروهای آزادی‌بخش ناتو، کمی هم البته به‌شان کمک شد!

هیچ نظری موجود نیست: