دوشنبه، بهمن ۲۲، ۱۳۸۶

من برای انقلاب اسلامی یک فرمول ساده دارم: فکر می‌کنم تنها کسانی از این انقلاب حمایت می‌کنند که از قبال آن منافعی دارند. قضاوت هم که از روی منافع شخصی باشد، معلوم است که ارزش‌اش چقدر است!