دوشنبه، آذر ۲۰، ۱۳۸۵

Pariah

You are my Pariah, my hero
The one who left that land,
to find the land of one's own,
and the land of your own, you've found.

You are my Pariah, my hero,
You've crossed all the boundaries,
and became your own father,
and a Father you have become.

You are my Pariah, my Star,
A hero on a quest,
The one who crossed over, in an attempt to find the Truth,
Or to save the tortured soul, nevertheless.

You are my Pariah, my hero,
Have you entered the wilderness of soul?
Have you met all the foes?
Have you learned a trick or two?
Just in case you need them soon,
And indeed you need them soon.

My poor broken Pariah,
My beaten hero, in this dwelling,
This is what you are:
A mended individual of a broken heart,
A boy who missed the father and created one of his own,
You are my poor Pariah, the one who needs to rest

katayoun (Toronto, 2004)

۵ نظر:

Majid Zohari گفت...

کتايون خوش‌سخن!
من اين شعر را می‌دانی که خوانده بودم، امّا باور کن بازخوانی آن هيچ از زيبايی و لذّت اوّليه‌اش نمی‌کاهد.

باز هم با سروده‌هایت پرسرورمان کن...

katayoun گفت...

با سپاس از مجید گرامی که با مهر و بردباری به بازخوانی این شعر پرداخته و با گرمی خاص خودش به من دلگرمی داده است. مجید جان از بحث امشبت، به راستی، لذت بردم. روانت آسوده باد و دلت شاد.

ناشناس گفت...

Dear Katayoun:
Your beautiful poetry touched my heart. The integration of Myth and Medieval literature within your poetry is absolutely refreshing in Iranian poetry. Excellent work.

Majid Zohari گفت...

کتايون گرامی!
من فکر می‌کنم پيامگذار قبلی به نکته‌ی تأمل‌برانگيزی اشاره کرده است. خوب بود در يادداشت مستقلی، اين فرم شعر را تشریح می‌کردی تا خوانندگانت بهتر با آن ارتباط برقرار کنند.

katayoun گفت...

Dear anonymous,

I wish you had left a name, by which i could call you... however, as it is obvious from your comment, you must be indulging in Medieval Literture, especially 10th to 12th Century, and Mythology as well. I am glad that you have grasped the essence of the poem. It was a refreshing comment from an Iranian reader.

مجید گرامی،

با سپاس از پیشنهاد خوبت، اما از آنجائیکه یادداشت در مورد شعرم را دور از حوصله وب لاگ میدانم، بی گمان به هنگام چاپ مجموعه اشعارم برای خوانندگان پارسی زبان، مقدمه ای در پیوست با ادبیات "قرون وسطی" ( کلتیک،جرمن فرانسه، انگلیسی، آیس لندیک،و گاتاها)و اهمیت "اسطوره"درآن خواهم نوشت


شادزی،