دوشنبه، آذر ۱۳، ۱۳۸۵

"پرند"ی که کتايون شد!

جهت آگاهی ياران همراه اين صفحه: دوست و هموندی که اين وبلاگ را همراهی می‌کند، پرند، به شکلی خودخواسته تصميم گرفت که از اين پس يادداشت‌هایش را با نام اصلی خود امضا کند. کار خوب هميشه جای اشاره و تقدير دارد. به نوبه‌ی خودم، تصميم درست کتايون را به او تبریک می‌گويم.