دوشنبه، آبان ۲۹، ۱۳۸۵

نمی‌دانم چرا تارنمای مهشيد امیرشاهی هر روز یک گوشه‌اش کج است! این‌روزها که دیگر چنان به لنگی افتاده که جز صفحه‌ی اصلی، جای ديگر قابل بازديد نيست...
دوستی که آن‌جا را می‌گرداند -با وجود تمام گرفتاری‌هایی که لابد دارد- کاش بیش‌تر به مخاطبان مهشید عنايت می‌داشت!