دوشنبه، مرداد ۰۹، ۱۳۸۵

پاسخی به رضا براهنی

محمّد جلالی چيمه -شاعر ساکن فرانسه- پاسخی نوشته است بر پريدن‌های اخير رضا براهنی به فرهنگ و زبان پرافتخار پارسی. خواستم به نوشته‌ی خواندنی‌اش لينک بدهم که شما هم نصيبی ببريد، گفتم بهتر است در متن اصلی وبلاگ با چند خطی همراه‌اش کنم که بهتر در دسترس باشد.
اين مقاله در نشريه‌ی انقلاب اسلامی (به سردبيری ابوالحسن بنی‌صدر) شماره‌ی 650 منتشر شده. اگر دو-هفته‌نامه فيلتر است -که مسلماً هست- راهی پيدا کنيد برای دور‌زدن سدّ بی‌احترامی به شعور مخاطب؛ خودتان که در اين زمينه‌ها استاديد!