شنبه، مرداد ۰۷، ۱۳۸۵

نکته‌سنجی

"نکته‌سنجی" استعدادی است که هر کسی ندارد. گاهی می‌شود از خط نوشته‌ای روزمره -که مثلاً از وضعيت هوا شکايت دارد- چنان عبور کرد و به ژرفا رفت که خود نويسنده‌ی مطلب را نيز به شگفتی واداشت.
ديروز همين اتفاق افتاد. پای يادداشت از دست هوا... پيامی دريافت کردم که با استفاده از عناصر همان يادداشت، به موضوع معنی تازه‌ای بخشيده بود. با هم بخوانيم‌اش:
...گاهی زندگی خفه‌ات می‌کنه در حالیکه هوا فرهبخش ودلپذیره..ولی تو حس نمیکنی... داری خفه می‌شی... نفس کجاست... و دیگران از تعجب تو را به‌هم نشان می‌دهند... و می‌گویند: ببین دیوانه است![+]
(با کمی اصلاح از من)

هیچ نظری موجود نیست: