شنبه، تیر ۲۴، ۱۳۸۵

نظر پيام يزدانجو در باره‌ی حرکت زین‌الدّين زيدان با باور من (سليقه؟) چنان در تضاد است که با وجود بلندی نوشته و کم‌وقتی من و... باز من‌را به نقد خود می‌کشد. ديشب که خواندم‌اش، خسته بودم و ذهنم تلوتلو می‌خورد، ولی با اين وجود چنان مرا برانگيخته بود که همان موقع طرح نقد را ريختم. الان هم نشسته‌ام به ويرايش‌اش. کی تمام و آماده‌ی نشر شود را ديگر نمی‌دانم...

هیچ نظری موجود نیست: