چهارشنبه، تیر ۱۴، ۱۳۸۵

کسانی که مرتب برای من "فراخوان حمايت از اعتصاب غذای گنجی" را می‌فرستند، لطفاً رحمی به حال ميل‌باکس تا گردن پُر من بکنند! من نه اهل دخالت در مسائل مردم داخل کشور هستم، نه اعتصاب غذا را روش متمدنانه‌ای برای اعتراض می‌دانم. تاریخ مصرف اين‌نوع روش‌های خشونت‌آميز ديگر به سر آمده. آدمی که به "تن" خود رحم نکند، آيا به من و شما رحم می‌کند؟ برويد فکر ديگری بکنيد!
در ثانی، اين افراد واقعاً خسته نشده‌اند از تکليف‌تعيين‌کردن برای مردم داخل ايران؟

۱ نظر:

ناشناس گفت...

سلام
موافقم