یکشنبه، تیر ۰۴، ۱۳۸۵

چرا وبلاگ‌شهر، آن وبلاگ‌شهر سابق نيست؟

يکی از عمده‌دلايلی که "وبلاگ‌شهر مثل قديم نيست" اين است که تب وبلاگ‌نويسی به حدّ قابل توجهی فروکش کرده و ديگر وبلاگ‌نويسی -و وبلاگ‌خوانی- آن ارزش و اهميّت سابق را ندارد. در اثبات اين نظر البته آمار دقيقی نمی‌شود ارائه کرد، امّا وقتی کسانی که به اين شهرک مجازی پتانسيل می‌دادند شُل کنند، طبعاً بدنه‌ی اصلی نيز از رمق می‌افتد. فراموش نکنيم که وبلاگ‌شهر نيز مثل هر جامعه‌ای از تعداد اندکی نيرو می‌گيرد که توان توليد و ايجاد موج و ارتباط دارند، و الا بخش اصلی آن دنباله‌روهای صرف هستند.
اين است که شور و حال سابق را در لالوهای شهر وبلاگ‌ها نمی‌بينيم...

هیچ نظری موجود نیست: