شنبه، خرداد ۲۷، ۱۳۸۵

باختيم!

...اگر ايران می‌برد بايد تعجب می‌کرديم؛ باخت ايران به‌واقع طبيعی بود.
من بازی "ايران - مکزيک" را نديدم، امّا دوستانی که اين‌جا همراه هم "ايران - پرتغال" را تماشا می‌کرديم می‌گفتند که مقايسه‌ی پرتغال با مکزيک جوری بی‌احترامی به پرتغال است! اين‌طور که از بازی پرتغال معلوم بود، آمده است برای قهرمانی جهان (يا در آن حدها) که به هر حال نبايست سدّ تیمی مثل ایران متوقف‌اش می‌کرد.
ايران هم به ظنّ من خوب بازی کرد. از بازی خشن حسين کعبی و کار فکری آندرانيک بيش از بقيه خوشم آمد. بيش‌تر بچه‌ها گيج می‌زدند و راحت توپ را از دست می‌دادند. حرکت با توپ و جنگ هوايی‌شان ضعيف و اغلب مغلوبه بود. از پاس‌های کوتاه و بازی ميان زمين‌شان خوشم آمد. ميرزاپور هم انصافاً خوب بود.
به‌ هر حال اين هم بازی‌ای بود...

هیچ نظری موجود نیست: