شنبه، خرداد ۱۳، ۱۳۸۵

يک حاشیه

در اين چند روز، درباره‌ی موضوعی که پيش کشيده بودم، چندبار دست به قلم (کيبورد!) بردم امّا هر بار، کار نيمه‌تمام ماند و سرنوشت‌اش پاک‌شدن شد و از نو... با سرعت لاک‌پشت هم که شده موضوع را پی خواهم گرفت. فعلاً نگاه کنيد به کار ديگر دوستان در همين زمينه تا من هم برسم به قافله:
- پناهندگی: بحثی در باب مهاجرت و پناهندگی (1 - 2 - 3 - 4 - 5)
- کيهانگشت: درباره‌ی مهاجرت (بخش نخست)

پ.ن:
خواندن بررسی‌ها و نظرگاه‌های شخصی در زمينه‌ی "مسئله‌ی مهاجرت" -به‌نظرم- برای هر دو طرف ماجرا، يعنی هم‌ آنان که درون مرز هستند و چه بيرون‌ِ مرزی‌ها مفيد است. دليل‌اش فهم بهتر مسئله‌ی بنيادين قرن ما (يعنی مهاجرت) و در نتيجه بهتر برنامه‌ريزی‌کردن برای زندگی آينده است. پس: نه بايد بی‌گدار به آب زد، نه اين‌که از ترس از جا جم نخورد!

هیچ نظری موجود نیست: