دوشنبه، تیر ۲۰، ۱۳۸۴

با حمایت از فراخوان گردهمائی برای نجات جان اکبر گنجی توطئه سکوت را در هم شکنیم

اعتصاب غذای يک‌ماهه‌ی اکبر گنجی و بی‌توجهی حکومت اسلامی به خواسته‌های او جان اين زندانی سياسی را در معرض خطر مرگ قرار داده است.
جمهوری اسلامی با توطئه سکوت در برابر تمامی اعتراضات داخلی و بين‌المللی برای آزادی گنجی عملاً سودای مرگ او را در سر می‌پروراند. در اين ميان نزديک به چهارصدتن از کوشندگان سياسی و فرهنگی همراه با تعدادی از نهادهای دمکراتيک و دانشجويی در داخل کشور، طی فراخوانی از مردم دعوت کرده‌اند تا روز سه‌شنبه بيست‌ويک تيرماه هشتادوچهار در مقابل درب اصلی دانشگاه، تهران برای نجات جان گنجی و آزادی او گرد هم آيند .
ما امضاکنندگان اين بيانيه ضمن پشتيبانی از اين فراخوان، برای هرچه رساترنمودن خواست آزادی و نجات جان اکبر گنجی و ديگر زندانيان سياسی از تمامی هموطنان آزاديخواه دعوت می‌کنيم تا به هر طريق ممکن به حمايت از اين گردهمائی برآيند.

ميهن جزنی، ناصر پاکدامن، علی حصوری، ناصر مهاجر، احمد سيف، اصغر ايزدی، بهروز معظنی، بهمن امينی، هايده قهرمان، آذر فخر، کامران نوزاد، شهاب فيضی، مجيد زهری، شيما کلباسی، آرش محمدی، امير آزادپناه، شادی صدر، رضا اکرمی، کورش صحتی، محمد ايل‌بيگی، منصور انصاری، فريناز آريان فر، سرور علی محمدی، اکبر سيف، منوچهر شفايی، شهرام قنبری، نيلوفر بيضايی، محترم چيتگر، اعظم منوچهری، سيروس آرايال، سياوش فرجی، محمد اسکندری، مهرداد درويش پور، مهرداد صبور، سياوش تی، رامين مولايی، پويا داراب، ناصر رحيم خانی، رامش صادقی، باقر مرتضوی، شهره نوری، پوپک سليمی، محمد حيدری، هاله سلحشور، سهند نسيمی، حسن عرب‌زاده حجازی، بهمن زندی، مهشيد راستی، رضا برومند، هرموز کی، سعيد تقوی، حسين باقرزاده، منوچهر شافعی، مريم شانسي، الميرا مرادی، صالح يونسي، علی بيکس، علی مهري، شهره نوري، محمد حسن عليپور، حسن زارع زاده، هادی فهيمی‌فر، کوروش صحتی، علی ميرفطرس، ويکتوريا آزاد، داودکاويانی، هادی يوسفی، فرد صابری، آسفه سارمی، پيروز ميرزايی، داود نوائيان، خسرو رحيمی، عباس زرين‌پور، مهدی عارفی نيک.
و [+]