یکشنبه، تیر ۰۵، ۱۳۸۴

متن گفت‌وگو با دکتر عباس ميلانی

مصاحبه‌ی من با دکتر عباس ميلانی (۲۸ مه ۲۰۰۵ در تورنتو) به همت بيژن صف‌سری و نيز آرش سيگارچی در ايران ما منتشر شد. از آن‌جا که حجم اين مصاحبه زياد بود و با فرم روزنامه نمی‌خواند، در متن آن کمی تعديل شد. قصد در کل اين بود که متن اين مصاحبه‌ی مفيد در اختيار علاقمندان قرار گيرد و اهل وبلاگ با نظر صاحب‌نظری برجسته در اين باره آشنا شوند.
به اين وسيله، از دوستان عزيزم در ايران ما، صميمانه سپاسگزاری می‌کنم.