یکشنبه، دی ۲۰، ۱۳۸۳

نامه‌ی سرگشاده به قاضی مرتضوی

آقای مرتضوی دادستان تهران!
اقرارهای اخير آقايان روزبه ميرابراهيمی و اميد معماريان در جلسه هيأت نظارت بر قانون اساسی که تنها بخشی از آن -و آن‌هم به شکل سربسته- از طريق مشاور محترم رئيس جمهور جناب آقای ابطحی منتشر شد نشان‌دهنده‌ی تخلّف آشکار شخص شما و دستگاه قضايی و ارگان‌های زيرمجموعه‌اش در برخورد با متهمين بود. از آن‌جايی که اين‌گونه برخوردها، زير فشار گذاشتن متهمين و شکنجه‌ی آن‌ها به‌قصد گرفتن اعترافات دروغين در مجموعه‌ی دادستانی، سابقه‌ای ديرين دارد و اين کار آشکارا مخالف با اعلاميه جهانی حقوق بشر و حتا قانون اساسی خود جمهوری اسلامی است، لذا از لحاظ ما، شما در دادگاه افکار عمومی متهم به جنايت عليه بشريت هستيد.

آقای مرتضوی! شما بارها تبحّر خود را در تهديد افراد به بازداشت، شکنجه و اعدام به قصد اعتراف‌گيری از آنان يا وادار نمودن‌شان به سکوت اثبات کرده‌ايد. با کمال تأسف شواهد حاکی از احتمال تکرار اين رويه در مورد فرشته قاضی، روزبه ميرابراهيمی، اميد معماريان و سيد محمدعلی ابطحی است.

آقای مرتضوی! ما نويسندگان اين نامه هر چند که در بسياری از موارد دارای عقايد و آرای متفاوتی هستيم، ولی در جايی که بحث دفاع از شرافت و حرمت انسان‌هاست، همه هم‌رای و هم‌صدا به‌پاخاسته سکوت نخواهيم کرد.

آقای مرتضوی! می‌دانيم که از قدرت و گستردگی نفوذ اينترنت در بين جوانان به‌خوبی آگاهيد که اگر جز اين ‌بود اکنون شاهد فيلترينگ گسترده و بی‌سابقه‌ی آن نبوديم. پس به شما هشدار می‌دهيم که در صورت هرگونه تعرّض به فرشته قاضی، روزبه ميرابراهيمی، اميد معماريان، سيدمحمّدعلی ابطحی و نيز خانواده‌های‌شان، در يک اقدام هماهنگ و گسترده اعمال کاملاً غيرانسانی، غيرقانونى و مستبدانه‌ی شما را با روش‌های مختلف به گوش جهانيان خواهيم رساند.

پی‌نوشت:
فرشته قاضی، روزبه ميرابراهيمی و اميد معماريان روزهاست که به جرم ناکرده و حق‌گويی و حق‌خواهی تحت فشار و شکنجه قرار دارند. پس از روشنگری‌های اخير در محضر هيأت تحقيق قانون اساسی که سبب رسوايی مدعيان دروغين عدالت شد، بيم آن می‌رود که ايشان بيش از پيش زير فشار قرار بگيرند.
با توجه به اين موضوع ما تصميم گرفتيم که با نوشتن اين نامه، به قاضی مرتضوی و تمام زيردستان و بالادستان وی هشدار دهيم که اقدامات احتمالی آتی‌شان بر عليه حق‌گويان اين‌بار با پاسخی درخور و قاطع از جانب ما روبه‌رو خواهد شد.

ياران، دوستان و همراهان!
از شما درخواست می‌کنيم که با کپی‌کردن اين نامه‌ی سرگشاده و گروهی در وبلاگ‌های‌تان و مشارکت در اين حرکت تاريخی، به ظلم، بی‌عدالتی و زير پا گذاشته‌شدن حرمت انسان‌ها توسط بيدادگران اعتراض کنيد.