چهارشنبه، آبان ۱۳، ۱۳۸۳

تيم دموکرات‌ها، بيشترين تمرکز خود را بر ايالت اوهايو گذاشته بود. کری و ادواردز، بيشتر کمپين‌های انتخاباتی خود را در همين استان برگزار کرده بودند. جالب اين‌جاست که درست همين استان باعث شکست‌شان شد!