دوشنبه، خرداد ۱۸، ۱۳۸۳

سقوط بی‌پايان ارزش‌ها

سرمقاله‌ی شماره‌ی 81 "پيک روز" به‌نگارش دکتر محمّد تاج‌دولتی به‌راستی که تکان‌دهنده است! آن‌چه که دکتر تاج‌دولتی زيرِ فصلِ "سقوطِ ارزش‌ها" از آن ياد می‌کند، يعنی دست‌به‌دست گشتن فيلم‌های پورنوگرافی کودکان و به‌نوعی زننده‌تر از آن، پخش فيلم مجالس خصوصی مردم و استخر زنان به‌عنوان "فيلم ممنوع و تفريحی"، فراگيری ابتذال اخلاقیِ بی‌سابقه‌ای را به نمايش می‌گذارد که مسبب‌اش -بدونِ‌ترديد- ناکارآمدی نظام حاکم است. در نظامی که با شعار "اخلاق" به روی کار آمده است، وقتی فيلم سکسی کودکان -که در آزادترين کشورها نيز جرمی گران تلقی می‌شود- در کوی و برزن‌اش به سهولت در دسترس است، حدّ شگفت‌زدگی را با کدامين معيار توانيم سنجيد؟! آری، گذشته از زوال اقتصادی و حيثيتی، «زيرمجموعه ای از ناهنجارهای اجتماعی در جامعه ايران در طول سالهای گذشته آشکار شده... که نشانه ای مسلم از سقوط ارزشهای فرهنگی و اخلاقی و از هم گسيختن تار و پود روابط اجتماعی است».
وقتی هروئين از ترياک ارزان‌تر است، وقتی بازار فروش کليه داغ است، وقتی روسپی‌گری از فرط فراوانی حتا به چشمِ کَس نمی‌آيد، وقتی جوان ايرانی نه اميد دارد، نه سرگمی، نه دلگرمی و آينده، وقتی ناموسِ ايرانی را علنآ در قرن بيست‌و‌يکم به بلاد عرب و پاکستان صادر می‌کنند، وقتی...، نبايد نتيجه گرفت که نظام حاکم خود پرچم‌دار بی‌اخلاقی است؟

پی‌نوشت:

چه نيکو بود اگر مقالات دکتر تاج‌دولتی در شبکه، در معرضِ خوانشِ خوانندگان قرار می‌گرفت.

هیچ نظری موجود نیست: