جمعه، خرداد ۱۵، ۱۳۸۳

گفت‌وگو با خداوند ايرانيکا احسان یارشاطر


پرسش: اخيرآ جلد چهارم ايرانيكا نيز در ايران به فارسی منتشر شد. شما تا چه حد با مترجمان و ناشران اين كلان اثر تاريخی در ايران در ارتباط هستيد؟
پروفسور يارشاطر: بنده هم شنيده بودم كه سه جلد "ايرانيكا" به فارسی ترجمه شده است و بسيار تعجب كردم، چرا كه هر جلد ايرانيكا به تنهايی در ترجمه به فارسی اقلآ سه جلد بسيار بزرگ خواهد شد.
اما آنچه به فارسی چاپ شده است انتخابی از مقالات "ايرانيكا" است. از جمله يكی از اين مجلدات شامل بيست و سه مقاله مربوط به لباس است. ديگری مقالات مربوط به انقلاب مشروطيت است. كتاب سوم ترجمه رشته مقالات مربوط به داستان نويسی در ايران است. ايران به قرارداد Bern(کپی رايت) نپيوسته است، بنابراين هر كسی می‌تواند بدون پرداخت حقوق مولف آثار ديگران را ترجمه و منتشر كند...[متن کامل گفت‌وگو]