جمعه، اردیبهشت ۱۱، ۱۳۸۳

"مشروعه" در مقابل "مشروطه"

فرصتی بادا که زخم مُلک را مرهم نهی،
از ره شفقت، که ايران سخت زار و مضطر است

ملک الشعرای بهار

«جنگ "مشروعه" و "مشروطه" جنگی که بر سر مشروطيت ايران در گرفته بود، بحران تجدد در ايران را هم به نمايش می‌گذاشت. مخالفت مشروعه خواهان صرفاً به مخالفت با مبانی اصولی نظام مشروطيت محدود نمی‌شد، آنها با "تجدد" هم به جد سرِ ستيز داشتند. تنها نظام پارلمانی، آزادی يا مساوات نبود که مخالفِ با شرع تلقی می‌شد، راه آهن، بانک، مدارس جديد، تأتر و سينما، حتی نرخ گذاری اجناس، سجل احوال و ايجاد شناسنامه هم مخالف شرع و غير اسلامی محسوب می‌گرديد.»
آجودانی، ماشاالله. مشروطه ايرانی و پيش زمينه‌های نظريه ولايت فقيه. لندن: نشر فصل کتاب، 1999، ص 379.

پی‌نوشت:
امروز مصادف است با پنجاه و سوّمين سالمرگ شاعر بزرگ مشروطه‌خواه ملک‌الشعرای بهار. نامش پايا، يادش گرامی.