چهارشنبه، فروردین ۰۵، ۱۳۸۳

ظهور خاتمی ضروری بود!

من تصور می‌کنم ظهور ملایی چون خاتمی برای تاريخ ما ضروری بود. اشتباه نشود: کارنامه‌ی او را نمی‌گويم؛ نقش تاريخی او مد نظرم است. ظهور آخوندی خندان و که حرف‌های عامه پسند می‌زد، و متعاقبش شکست همه‌جانبه‌ی وی نشان داد: "گو اينکه روحانيّت شيفته‌ی حکومت است، امّا صلاحيّتش را ندارد".
 بيست‌وپنج سال استقرار رژيم اسلامی آزمونی بود برای طيف‌های مختلف روحانيّت تا در آزمايش‌گاه ايران نقش سياسی اسلام را به نمايش بگذارند. فرجام اين آزمون‌ها البته شکست‌هايی مفتضحانه بود. همين شکست‌ها اين قابليّت فکری را در جامعه ايجاد کردند که مصمم بداند "روحانيّت کارش حکومت نيست، زيرا صلاحيّت‌اش را ندارد".
حجت‌الاسلام خاتمی آخرين برگ اين آزمايش بود. اين برگ -به گمانم- کفايت "برگ‌نخوردن‌های" بعدی را بکند، اگر از تجربه درس بگيريم و به يافته‌های‌مان اعتماد کنيم. این رژیم در کلیتش ورشکسته و ویرانگر است!